Emotionellt
Långsiktigt
Välkommet

Indikat redovisar trender för 300 varumärken

Indikats nyhetstjänst ger marknadsförare, kreatörer och strateger kunskap och insikter om konsumentvarumärkens marknadsföring och hur framgångsrik den är.

Analyserna utgår från en omfattande redovisning av faktum gällande annonsörers mediesatsningar, reklamens kommunikativa påverkan och varumärkenas affärsmässiga framgångar. Tidsserierna kompletteras med djupintervjuer med marknadsförare, kreatörer och strateger.

Bevakningen omfattar sammanlagt 300 konsumentvarumärken – av vilka 30 är så kallade stjärnvarumärken – i 40 reklamintensiva kategorier. Den har fokus på kommunikationens innehåll och dess förmåga att vara emotionell, långsiktig och välkommen.

Slutsatser presenteras i texter som utmärks av faktisk rapportering. De beskriver det som har hänt så som det har hänt, vilket i grammatiken faktiskt heter att texterna är skrivna i indikativt modus.

En fortlöpande dialog om reklam, påverkan och köpvanor med varumärken och deras byråer säkrar att innehållet är värdefullt för läsekretsen. Indikats ranking av Sveriges kreativaste byråer är utformad som ett svar på den dialogen.

Vill du testa våra nyhetsbrev gratis i 10 veckor?

Fyll i formuläret så får du det första numret inom kort.

Lär känna Indikat genom faktafyllda nyhetsbrev
Tio veckor gratis!

  Kontakta oss

  Telefon: 08-594 950 75
  » Mejla oss!

  Emotionellt – Långsiktigt – Välkommet

  YouTube

  (Obs att inledande tolv sekunder är tysta)

  Beteendeekonomins framväxt ger marknadsförare verktyg att bevisa – det som reklambranschen alltid vetat – att reklamens förmåga till emotionell påverkan lägger grunden för annonsörers kommersiella framgångar. Redan 1815 skrev Petter Moberg i Försök till lärobok för nybegynnare i allmänna och svenska grammatiken:

  ”De yttre tingen göra intryck på våra utvertes sinnen; intrycken åstadkomma känslor och föreställningar, hvilka, sins emellan jemförda, öfvergå till Omdömen.”

  Indikat använder egenutvecklade metoder för att granska hur olika reklamgrepp påverkar konsumenter och deras beteenden. En jämförande analys av reklamens effektivitet tar fram nyckeltal som ledande varumärken också använder.

  För att fördjupa kunskapen om hur känslor och förnimmelser leder till önskad kommersiell handling är Indikat engagerat i Moodscores, den branschledande metoden för att mäta emotionell påverkan.

   

  » Läs mer på www.moodscores.com

  Emotionellt – Långsiktigt – Välkommet

  Långsiktiga, strategiska vägval lägger grunden till framgång för olika marknadssatsningar. Vägvalen bakom olika kreativa lösningar ser olika ut, men är alltid kopplade till insatsens mål och syfte.

  Indikat vinnlägger sig om att i varje publicerad intervju, i varje analys och i varje slutsats klargöra vilka vägval, syften och mål som ligger bakom varumärkens agerande. En konsekvens av det arbetet är att Indikat tillhör grundarna av Strategy Awards, den välrenommerade tävling som belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång.

   

  » Läs mer på www.stratawards.com

  » Strategy Awards Strategiska byggstenar (pdf)

  Emotionellt – Långsiktigt – Välkommet

  Indikat månar om faktisk journalistik på läsarnas villkor. I kombination med en nära dialog med marknadsförare, kreatörer och strateger ger det Indikat unik tillgång till marknadschefer och andra ansvariga för varumärkens kommunikation.

  Varje år publicerar Indikat ett 100-tal intervjuer med marknadsförare, kreatörer och strateger med detaljerade uppgifter om varumärkens skäl till val av målgrupper, budskap, huvudmedia och byråpartners – uppgifter som Indikat vanligen är ensamt om att tillhandahålla.

  Under vinjetten EMOTIONELLT, LÅNGSIKTIGT, VÄLKOMMET görs återkommande djupintervjuer med branschpersonligheter om deras syn på aktuella kreativa annonslösningar.