Emotionellt
Långsiktigt
Välkommet

Stjärnvarumärken

Tillsammans med YouGov punktmarkerar Indikat ett 30-tal stjärnvarumärken i Sverige och publicerar kvartalsvis data om och intervjuer med utvalda märken. Det varumärke vars styrka har vuxit mest under det senaste kalenderåret utses till Årets stjärnvarumärke.

Indikat gör urvalet av stjärnvarumärken. Kravet är att märket uppfyller minst tre av följande fem stjärnparametrar:

 1. marknadsledande
 2. synligt i media
 3. kreativt och belönat
 4. internationellt
 5. snabbväxande.

YouGovs Brand Index intervjuar dagligen konsumenter om attityd till och synlighet för 280 utvalda varumärken i Brand Index. Styrkan för de undersökta varumärkena anges med ett indextal baserat på

 • allmänt intryck
 • kvalitet
 • valuta för pengarna
 • rykte
 • kundnöjdhet
 • rekommenderas.

Ytterligare en förutsättning för att bli ett stjärnvarumärke är att en övervägande del konsumenter i Sverige har en positiv attityd till märket. Det uttrycks som att värdet för varumärkets styrka är större än noll i Brand Index.

 

» Årets stjärnvarumärke 2021: Coca-Cola