Emotionellt
Långsiktigt
Välkommet

Sveriges kreativaste

På begäran av tongivande kreatörer rankar Indikat återkommande byråers kreativitet och fyra gånger om året presenteras en aktuell lista över Sveriges kreativaste byråer.

Indikats sätt att ranka särskiljer sig från andra rankingar genom att använda en algoritm för att väga samman kreativ höjd och kreativ bredd. Alla typer av byråer som arbetar med reklamlösningar rankas på ett och samma sätt.

Underlaget utgörs av resultaten i sex reklamtävlingar. Urvalet – och hur dessa inbördes värderas – görs i dialog med tongivande byråer. Så ger exempelvis Grand Prix i Cannes mest poäng medan ett andrapris i Strategy Awards ger minst.

Kreativ bredd speglar hur många OLIKA jobb från en byrå som når en viss kreativ nivå. Poängen baseras på antalet olika jobb som blivit nominerade i någon av de utvalda tävlingarna. Ett och samma jobb räknas endast en gång även om det är nominerat i flera av tävlingarna
Ett jobbs kreativa höjd beräknas utifrån det högsta pris det vinner i den senaste upplagan av var och en av utvalda tävlingarna. Det medför att ett Grand Prix i Cannes ger ett jobb högsta möjliga poäng medan ytterligare guld-, silver- och bronslejon för just det jobbet inte ger fler poäng.

De sex utvalda tävlingarna är

1) Cannes Lions – där världens bästa reklam möts
2) Eurobest –till för Europas bästa reklam
3) The One Show – med den amerikanska aspekten
4) Guldägget – mest värdefull i Sverige
5) Strategy Awards – belönar strategiska vägval som lett till framgång
6) Youtube Works –till för online video och mäter den emotionella styrkan i nominerade bidrag.